Obsah

Cesta na Lomec


Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší

Trasa:
Vodňany - Chelčice - Lomec - Libějovické Svobodné Hory - Vodňanské Svobodné Hory - Pražák - Vodňany

Celková délka okruhu:
26 km

V polovině cesty ze Strakonic do Českých Budějovic leží při řece Blanici Vodňany a zde začíná trasa našeho výletu.

Město Vodňany bylo nejspíše založené v místech původní slovanské osady Vodné, je vodami obklopené a má s vodou spojené i jméno (první písemní zmínka je z r. 1317). Od roku 1336 bylo vedeno jako královské město, když nejdůležitější privilegia udělil Vodňanům Jan Lucemburský. V 15. století dolování zlata a zakládání dalších rybníků přispělo k rozvoji města. R. 1620 byly Vodňany vypleněny vojáky katolické Ligy. Po potlačení českého stavovského povstání bylo město zbaveno práv a majetku a stalo se pod danským. Během třicetileté války značně utrpělo. R. 1710 se vykoupilo z poddanství. V dalších letech 18. století podlehlo mnoho jeho domů požárům. Současnou podobu vytvořila důsledná regotizace v letech 1894 až 1897. Město má pravidelný půdorys, zachovaly se zbytky gotických hradeb s vodním příkopem a čtvercové bašty z 1. pol. 15. století. Na náměstí zaujmou především bývalá lékárna, dům č. p. 1 ze 16. stol. s renesanční atikou v průčelí, krásná budova spořitelny z počátku 20. stol. Vzácnou památkou je zde raně gotický farní kostel Narození Panny Marie. Jako farní se připomíná už v r. 1336. Žili tu i významné osobnosti jako spisovatelé Julius Zeyer, Otakar Mokrý, František Herites a malíř Jan Zrzavý. V nedalekých Stožicích se narodil r. 1853 publicista - novinář Josef Holeček.

Popis trasy:
Od turistických rozcestníků (Zeyerovy sady) u autobusového nádraží ve Vodňanech se vydáme po modré turistické trase po silnici na Chelčice směrem na Hliněný rybník (1,5 km) a Lomec (7,5 km). Otevřená krajina poskytuje pěkný rozhled. Po pravé straně vyniká hřbet vrchu Hradu (Skočické hory). Pohodlně dojdeme po tříkilometrové chůzi do Chelčic, známých postavou Petra Chelčického a sadařstvím. Od turistických směrovek dojdeme po 300 m k pomníku Petra Chelčického (1390 - 1460), středověkého filozofa a náboženského reformátora, který zde strávil většinu života. Cesta a modré značky na Lomec pokračují vlevo ke kostelu sv. Martina (původně románský z doby kolem r. 1240, zbarokován v 17. stol.), před ním vidíme špýchar se slunečními hodinami. Odtud dojdeme po 1 km k dalším památkám: raně barokní šestiboké kapli Máří Magdaleny a stavením Na Lázni, od nichž vede cesta vpravo starou alejí k novému zámku v Libějovicích (1 km).

Z Libějovic směřují modré značky dál po cestě lemované stromy rovně, za silnicí stoupají k Lomci - unikátnímu baroknímu kostelu Jména Panny Marie ze 17. století. Zde se jistě zastavíme, neboť k vidění je tu ještě fara s klášterem, původně lovecký zámeček. Z Lomce sejdeme po modrých nebo zelených značkách k autobusové zastávce (1 km), od ní pokračujeme po zelené trase k lesu, po cca 100 m na vidlici lesních cest půjdeme vpravo k sedlu Libějovického vrchu (1,5 km), odkud lesní cesta vede pod vrch Skalice a směřuje k Libějovickým Svobodným Horám (místy panoramatické výhledy). Od bodu "Pod Skalicí" do Libějovických Svobodných Hor nám zbývá ujít 4,5 km. Asi po 1 km se dostaneme k silnici, za níž následuje opět 1 km úsek klesání po lesní cestě poškozené těžbou dřeva (pro cyklisty náročnější sjezd i na horském kole), přijdeme k zpevněné (asfalt.) cestě, odbočíme doprava.

Lesní cesta klikatící se Čichtickým lesem nás dovede asi po dvou km k odbočce vlevo na stezku Josefa Holečka. Zelené značky však pokračují dál po cestě z vrchu vpravo a k silnici. Za ní (od křížku) dojdeme do vesnice Libějovické Svobodné Hory a k silnici na Vodňany. Po ní nás zelené značky asi po 0,8 km dovedou ke křížku a odbočce v ostrém úhlu doleva na silničku, pak lesní cestu stoupající vpravo a dál po vrstevnici pod Svobodnou horou k Vodňanským Svobodným Horám. Po krátkém úseku s nádherným rozhledem do krajiny (od vrchů nad Skočicemi, přes Vodňany, Temelín, Budějovickou pánev až k Rudolfovskému prahu) sejdeme k této osadě, kde se setkává zelená trasa se žlutou, a dolů k silnici a rozcestníkům tras. Od nich směřují červené značky rovně, kolem kapličky sv. Linharta, na polní cestu na Pražák (2,5 km).

Asi 300 m za silnicí se na louce držíme vpravo. Následuje táhlé klesání lesem, míjíme upravený židovský hřbitov nad obcí Pražák a po červené trase dojdeme až k železniční zastávce, hned za tratí je u silnice autobusová zastávka. Dál nás povede přibližně 1 km zelená trasa. Jdeme po silnici vlevo cca 100 m, pak odbočíme doprava na cestu k rybníkům a před rekreační zařízením Karas (býval zde mlýn "U Karásků" ) se dáme vpravo na žlutou trasu, podél rybníka Námětek a olšin dojdeme k silnici na Vodňany.

Po 250 m je odbočka vlevo na cestu k bývalému mlýnu "U Martinců" a k rozcestníkům žluté a červené trasy. Jdeme dál po žluté trase, do Vodňan zbývá 2,5 km. Podél Kohoutovského rybníka a po pěšině mezi náhonem a lužním porostem - zvlášť pěkným úsekem - se dostaneme k dalšímu mlýnu "U Pomijů". Pokračujeme vpravo po hrázi Zámeckého rybníka, za ním vlevo na cestu směřující k Malému ústavnímu rybníku, přírodní památce (jako na jediné lokalitě v okrese se tu nachází vytrvalá bylina plavín leknínovitý), od něho po cca 1 km do Vodňan.

zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer
 

Žlutá trasa