Obsah

Okolí


Chelčice
První písemná zmínka o obci Chelčice je z roku 1352. Dochovaná kronika je z roku 1872. Původní vladycký a první známý šlechtický rod Hrůzů z Chelčic sídlil v roce 1390 na nedalekém hradě Helfenburku u Bavorova. V roce 1444 koupil pan Oldřich z Rožmberka Prachatice a ustanovil zde Václava Hrůzu z Chelčic za purkrabího. V druhé polovině 15. století přešly Chelčice do vlastnictví rytířů z Malovic.


Libějovice
Obec, připomínaná roku 1264, kdy ves patřila Tomáši z Libějovic, s gotickou tvrzí, jejíž výstavba se přisuzuje Peškovi z rodu Malovců z Malovic, přestavěna v polovině 16. stol. na renesanční zámek. Úpravy v 18. století - vstup do zámku je gotickým portálem. Vlevo od silnice na Chelčice je nový barokní zámek, s jehož výstavbou započal v roce 1696 hrabě Filip Buqoy, dostavěn až dalším z majitelů Josefem Schwarzenbergem. V letech 1816-17 dal přistavět druhé patro. U zámku park o výměře 43,85 ha, jehož východní část o výměře 12,5 ha se stala přírodní rezervací pod názvem "Libějovický park". Při botanickém průzkumu v roce 1994 bylo zjištěno 40 druhů dřevin, z toho 30 v regionu původních, m. j. přibližně 300 let staré duby.


Lomec
Mariánské poutní místo - Kostel Jména Panny Marie.
Čtvercový s kruhovými výdutěmi, v průčelí sakristie stejnho půdorysu, na protější straně hranolová věž. Na třech stranách portály s trojbokými štíty. Stavba završena kupolí s lucernou a čtyřmipolokoulemi. Uvnitř cenné nástěnné malby.


Vodňany
Kdysi královské město založené již v polovině 13. století. Najdeme zde mimo jiné tyto významné památky - kostel Narození Panny Marie s výzdobou od Mikuláše Alše, renesanční a barokní domy a zachovalé městské opevnění. Významnými vodňanskými rodáky byli například humanista Jan Campanus Vodňanský a spisovatel František Herites. V tomto městě žili také spisovatel Julius Zeyer, básník Otakar Mokrý a malíř Jan Zrzavý. Tradicí Vodňan se během půl tisíciletí stalo rybářství. Střední rybářská škola je jediná tohoto typu v ČR, stejně jako Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity.