Navigace

Obsah

 Historie


Stožice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1416. Náves zdobí novogotiká kaple sv. Šimona a Judy. Nejslavnějším rodákem je spisovatel Josef Holeček, jehož rodný dům čp. 7 s pamětní deskou (z roku 1920 od Františka Úprky) stále nese nápis "U Holečků". Spisovatel, žijící v letech 1853 - 1929, vytvořil ve svém díle Naši, jakousi vesnickou kroniku, ve které zobrazil život jihočeského sedláka s jeho životním i názory a postoji.

Pohled

Křepice

Feudální tvrz Křepických z Modlíškovic, majitelů obce, se nedochovala a zanikla asi již v 16. století. V obci se nachází kaplička sv. Jana Nepomuckého. V roce 1927 došlo nedaleko obce k nálezu zlata, který zapříčinil poslední zlatokopeckou horečku v Čechách. Křepické zlato se dnes nachází ve sbírkách Národního muzea v Praze, prácheňského muzea v Písku a Městského muzea a galerie ve Vodňanech.


Libějovické Svobodné Hory

Osada byla založena společně s dalšími (Bavorovské Svobodné Hory a Vodňanské Svobodné Hory) koncem 18. století pod Svobodnou horou (640 m. n. m.). Nachází se zde bývalý schwarzenberský Idin dvůr, od roku 1919 nesoucí název Jarov. Na blízkém vrchu Holička nechal kníže Schwarzenberg postavit na vysokém sloupu sošku sv. Jiří.

Další informace můžete získat v přepisu části kroniky.