Navigace

Obsah

Krajinou spisovatele Josefa Holečka, stožického rodáka


Typ:
Cyklostezka a stezka pro pěší

Trasa:
Vodňany - kolem rybníků - Pražák - Stožice - Chelčice - Vodňany

Celková délka okruhu: 
12 km

Při procházce v okolí Vodňan nás přivítá známá obec Stožice, rodné místo Josefa Holečka. Narodil se zde 27. 2. 1853 (zemřel 6. 3. 1929 v Praze).
Pamětní deska (od F. Úprky) na domě čp. 7 nám připomene život a dílo tohoto významného rodáka. Byl nejen tvořivým spisovatelem, ale i známým novinářem, působil jako redaktor zahraniční rubriky Národních listů v Praze.
Básník, romanopisec, samorostlý myslitel, jadrný přestavitel literárního i politického slavjanofilství, horlivý a nebojácný bojovník za národní svéráznost - taková je charakteristika Josefa Holečka. Ať glosoval významné události nebo tiskl mohutně . rozpjatou etiku - vždy hledal staré řády a obyčeje neporušené po předcích. Z jeho rozsáhlé práce je nejznámější dvanáctisvazkový román "Naši", jehož hlavním dějištěm je rodná obec, místní prostředí.
Všechny Holečkovy práce, ať publicistické nebo zábavné, původní nebo překlady (např. finský epos "Kalevala"), vycházejí z lidu a k lidu se i obracejí. Se životem a kulturou jiných Slovanů se seznámil vždy přímým studiem.
Jako zanícený novinář podnikl několik cest na Balkán za hercegovského povstání a za černohorského boje s Turky. Ze zpravodajské činnosti v zahraničí pochází m. j. "Bosna a Herzegovina za okupace", "Na Černou Horu" a "Černá Hora koncem věku".

Popis trasy:
Z Vodňan můžeme jít po žlutých značkách od autobus. nádraží nebo náměstí (od kostela) a dál severozápadním směrem. Po zpevněné cestě přijdeme k přírodní památce "Malý ústavní rybník". Za ní přes louku k cestě - doprava - a mezi Zámeckým a Hlubokým rybníkem se dostaneme k bývalému mlýnu "U Pomijů".
Následuje 0,5 km po pěšině mezi starým náhonem, lužním porostem a kolem Kohoutovského rybníka k dalšímu bývalému mlýnu "U Martinců". Od něho pokračujeme doleva - dál po žlutých značkách - k silnici, po cca 250 m ze silnice vlevo na cestu ke křižovatce turistických tras. Vpravo je rekreační zařízení Karas. My půjdeme doleva. Zelené značky nás povedou po cestě mezi rybníky Námětek a Loviště k silnici (Vodňany - Bavorov), po ní vlevo a po 100 m k zastávkám (bus, vlak) na okraji Pražáku. Pokračujeme kolem kapličky do horní části obce (vedou tudy červené značky). Před jejím koncem odbočíme doleva (odkloníme se od značené trasy). Pražák opustíme po klidné silničce, která se u křížku stáčí vpravo a směřuje v otevřené krajině do Stožic.
Po cca 6,5 km z Vodňan přijdeme na stožickou náves a od kapličky k rodnému domu Josefa Holečka ("U Holečků" - č. p. 7). Od něho půjdeme ulicí doprava až na konec obce. Od rozcestí po silničce doleva, po přibližně 1 km opět vlevo a mezi sady do Chelčic. Před námi je kostel sv. Martina, původně románský z r. kolem 1240, doprava náves a pomník Petra Chelčického. Vlevo po silnici - a modré trase - kolem rybníků se po 3,5 km vrátíme do Vodňan.
Výlet profilem a délkou trasy je i pro pěší turisty nenáročný. Cyklisté si trasu mohou prodloužit spojením s výletem č. 12., a to pokračovat z Chelčic do místa Na Lázni a dál dle popisu a mapky č. 12.

zdroj: oficiální stránky Města Vodňan, autor textu Eduard Oberfalcer
 

Žlutá trasa