Navigace

Obsah

Zpět

Žádost o mimořádný příspěvek na dítě do 15 let

Na základě usnesení zastupitelstva obce Stožice ze dne 14.11.2022 bylo rozhodnuto o poskytnutí jednorázového příspěvku pro samoživitele ve výši 5000.- Kč na dítě ve věku od 0-15 let, které má v obci trvalý pobyt. O tento příspěvek je  nutno požádat a doložit potvrzení Úřadu práce. Veškerý příjem společně posuzovaných osob nesmí být vyšší než 13.000 Kč/měsíc na osobu ve společné domácnosti. Proti komukoli ve společné domácnosti nesmí být vedeno exekuční řízení a zákonný zástupce dítěte nesmí být veden déle než 6 měsíců v evidenci uchazenů o zaměstnání na Úřadu práce. 

O příspěvek je možné požádat v kanceláři obecního úřadu do 15.12.2022

Žádost o příspěvek děti do 15 let.pdf (180.77 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2022

Datum sejmutí: 16. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět