Aktuality


Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se vyhlašuje závazná část uzemního plánu obce Stožice.
Zastupitelstvo obce Stožice na základě svého usnesení č.8/2005 ze zasedání zastupitelstva obce vydána dne 31. 8. 2005 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b), i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen zákon o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen stavební zákon) vyhlašuje závaznou část územního plánu obce Stožice.
strana 1., strana 2., strana 3.

root - 02. 09. 2005

  Obecně závazná vyhláška obce Stožice č. 4/2005

  Obecně závazná vyhláška obce Stožice č. 4/2005 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství.
  Zastupitelstvo obce Stožice se na svém zasedání dne 14. 3. 2005 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších přepisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

  root - 18. 03. 2005

   Obecně závazná vyhláška č. 3/2004

   Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místních poplatcích.
   Zastupitelstvo obce Stožice vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu s ust. § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějěích přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

   root - 16. 12. 2004

    5 / 5  
     
    Obec Stožice, Stožice 63, 389 01 Vodňany, tel: 383 383 387, e-mail: stozice@seznam.cz